Poptimisme


18-08-2015
Het POPTIMISME is voort gekomen uit het niet willen opgeven van de eigen wereld, de eigen kunst en vooral het niet willen opgeven van het knokken voor een betere wereld, voor mijn generatie, voor uw generatie, maar vooral voor de generaties na ons.
Het POPTIMISME is een mengelmoes van diverse invloeden.

De Amerikaanse en Europese COMICBOOK en GRAFFITI cultuur uit de jaren 70/80 zijn van zeer grote invloed, maar ook de op de Willem de Kooning Academie (2000 - 2005) opgedane kennis over KUNST en CULTUUR, de voorkeur voor het werk van Theo van Doesburg (De Stijl), het SUPREMATISME van Kazimir Malevich, het onderricht van Piet van den Heuvel (NAPAKU 1936 - 2004) in de periode 2003/2004, de invloed van vader Mario Segon (vakschilder van de Joegoslavische school), de POP ART zelf en het Dadaisme zijn alle van grote invloed geweest. Tel daarbij op het vechten om het eigen hoofd en dat van het gezin boven water te houden en het POPTIMISME werd in het voorjaar van 2013 geboren.

De POPTIMISTISCHE aanpak
Het POPTIMISME is voor mij een manier van leven waarbij ik als volwassen mens bewust terugkijk naar mijn eigen jeugd en daar uitzoek wat mij werkelijk gelukkig maakte. Eenmaal dit gevonden te hebben was het zaak om hier bewust een nieuwe draai aan te geven, een draai die past bij het leven van nu, bij de leeftijd die ik nu heb.
Voor mij waren dit comicbooks, strips, graffiti en natuur.
Het heeft er voor gezorgd dat ik mijn eigen "GRAPHIC NOVEL" aan het schrijven, tekenen, kleuren en letteren ben.
Het heeft er voor gezorgd dat ik mijn striphelden van toen nu nieuw leven inblaas, als eerbetoon, maar ook gewoon als heruitgevonden speelgoed om plezier aan en mee te beleven.

Ook was het een logisch vervolg op de 8 jaren dat ik les heb gegeven in de naschoolse ''brede school'' activiteiten. Het heeft er voor gezorgd dat ik het vak tekenen op verschillende manieren ben gaan benaderen. Ik geef nu inmiddels 10 jaar voornamelijk les in het naschoolse onderwijs en het vak tekenen zoals ik dat opzet richt zich specifiek op het "traditioneel" tekenen, het "graffiti" tekenen en het "strip" tekenen.

Ook heeft mijn ''poptimistische'' houding er voor gezorgd dat ik aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving ben gestart in het najaar van 2014, inmiddels loop ik naast mijn stage hiervoor aan de Vrije Ruimte te Den Haag ook stage op het St. Maartenscollege te Voorburg.

Al met al.. Het POPTIMISME is een positieve stroming met veel mogelijkheden en positieve uitwerkingen.

Het POPTIMISTISCHE beleid

Het POPTIMISME is niet een stroming die ook maar enig of wat dan ook voor beleid dicteert of oplegt.

Het POPTIMISME vermeld uit respect wel altijd de bronnen, de invloeden en de originele makers van gebruikt beeldmateriaal.
Dit is vooralsnog het enige vereiste in de POPTIMISTISCHE stroming.

POPTIMISME NOW!!

Middels de opdrachten binnenin het 4e jaar van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voor het vak Kunst en Actualiteiten (Driehoek: Onderwijs, Samenleving, Kunst) is mijn eigen stroming in een verdieping terecht gekomen met vertakkingen naar het Sociale, Relationele en Spirituele aspect van kunsteducatieve disciplines.

POPTIMISM: Geboren uit falen en onmacht, maar gericht op volhouden, doorgaan en hoop heeft het POPTIMISME de kracht in zich om geestelijke obstakels en barrieres te overkomen en interne en/of externe negatieve tegenkrachten te overwinnen. D.m.v. Kunst, de liefde voor beeldkunst en het ontdekken van nieuwe verbindingen tussen graffiti, strips en kunst in haar algeheel is het POPTIMISME in staat gebleken een nieuwe positievere wereld te creeeren.
POPTIMISME behelst en is immer en altijd gericht op het samenkomen van het beste van werelden en overtuigingen die veel te vaak, zo niet altijd, gescheiden gehouden worden. Dit poptimistische hybride overbruggingsprincipe kan toegepast worden op allerlei gebieden en velden in alle lagen van onze wereldse stelsels en geloven.
De drijvende gedachte achter de individuele innerlijke cultivering is gericht op de verfijning van de eigen zelf tijdens en door het maken van beeldend werk.
SOCIAL AND VERBAL CONDUCTISM: Sociale en verbale gedragingen zijn van alle tijden, echter is het in deze nieuwe tijd (21st century) van waarde als hier opnieuw naar gekeken gaat worden. Het ''SOCIAL CONDUCTISM'' is gericht op een puur inzichtelijk moreel, ethisch en empatisch handelen en spreken. Sociaal en verbaal gedrag die gebaseerd is op het schone en het accepterende respectvolle ''leven en leren bij gratie van elkaar'' principe. Ter verbetering van sociale en verbale gedragingen dient men bewust naar zichzelf te kijken. Het principe ''doe een ander niet aan wat jij jou zelf ook niet aan gedaan zou willen worden'' dient hier van oudsher als basis voor. Voor het juiste sociale en verbale gedrag is spirituele beleefdheid nodig.